Av. Prat de la Riba, 19 Lleida
t.973 270 909

PROVA DE NIVELL STANDARD per a majors de 8 anys, fes la prova fins que ja no sàpigues més de 10 preguntes seguides IMPORTANT: no t'ajudis d'internet o de cap llibre si no la prova no serà válida i no et podrem posar al grup adequat per a tu.1) ___ play tennis? Yes, I can

 Have you
 Can you
 Are you
 Does you

2) She ___ in a small house

 do lives
 does live
 lives
 live

3) He ___ like chocolate.

 doesn't
 do not
 isn't
 don't

4) Where are you from?

 I'm England
 I'm from in England
 I'm from England
 I'm in England

5) Tom ___ one brother.

 haves
 have got
 is
 has got

6) He ___ a doctor

 is
 are
 does
 am

7) Is ___ Spanish?

 me
 she
 I
 you

8) ______? It's a red bag.

 What is these
 What is
 What are these
 What's this

9) What are they doing? ___ tennis.

 They are play
 They are playing
 They plays
 They do play

10) What's the time? ___

 Six half past
 It half six
 Six past half
 It's half past six