Av. Prat de la Riba, 19 Lleida
t.973 270 909

Proficiency o CPE és el més elevat de tots els nivells i titols oficials, demostran així l’excelencia dels teus coneixements.

Al Certificate of Proficency in English (CPE) el coneixement del anglès es tan sofisticat i al detall, que l’habilitat d’us de la llengua ha de ser igual a la d’un natiu mitjà. Fent-lo un titol que requereix d’una alta preparació i implicació per part de l’alumne.

Sent el mes alt de tots els nivells, fa evident que aquells que l’han assolit poden treballar, viure i formarse en un ambient natiu anglès sense mostrar massa diferencia a la d’una persona nativa.

A ENGLISH STUDY CENTRE disposem d'un curs específic per a la preparació dels exàmens oficials de Cambridge:

CAMBRIDGE LLEIDA